กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

วันที่ 1 ส.ค. 2557 )
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปทุมธานี
 

ปทุมธานีจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ฯ ประจำปี 2557 ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

              สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

              นายวัชระ ชมพูศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยแบ่งการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้  และประเภทการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นั้นได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนได้มีแนวทางในการลดปริมาณขยะและนำขยะของเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ สำหรับการการจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดปทุมธานี มีพิธีเปิดโครงการในเวลา 09.30 – 10.00 น. เริ่มการประกวด ฯ ในเวลา 10.00น – 14.30 น.ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในเวลา 14.30 – 15.00 น.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode