กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดชัยภูมิมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2556/57 วันนี้

วันที่ 1 ส.ค. 2557 )
 
(พฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557) ในงานโครงการรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ที่ โรงเรียนโพนทองพิทยา ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย พลตรีมารุต ลิ้มเจริญ ผบ.กกล.รส.จว.ชย. ร่วมทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2556/57 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรจำนวน 2 ภัย คือ อุทกภัย ปี 2556/57 จำนวน 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ คอนสวรรค์ ,คอนสาร , จัตุรัส ,ซับใหญ่ ,เทพสถิต, เนินสง่า ,บ้านเขว้า , บ้านแท่น, บำเหน็จณรงค์,ภักดีชุมพล ,ภูเขียว ,เมืองชัยภูมิ, หนองบัวแดง และ หนองบัวระเหว รวมเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ 47,074 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 588,624,321.43 บาท ภัยแล้ง ปี 2556/57 จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง และ หนองบัวระเหว รวมเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ 67 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 409,825 บาท ขณะนี้ธ.ก.ส.ชัยภูมิ กำลังดำเนินการ โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ประสบภัย ซึ่งเกษตรกรสามารถเบิกถอนเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ท่ามกลางส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งส่วนราชการการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จังหวัดชัยภูมิ ...................................................................................................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode