กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช...พาน้องไหว้ย่า พานักศึกษาเทเหล้าเผาบุหรี่

วันที่ 24 ก.ค. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2557โดยนำนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ของเมืองโคราชเดินทางมาร่วมพิธีและวางพวงมาลาแสดงความเคารพต่อท่านท้าวสุรนารี ได้แก่ พ.อ.ชินกาจ รัตนะจิตติ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดร.ชาญชัย อินทะประวัติ รองนายกองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมา นายชัยวัฒน์ ทองไหม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ
นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมา จากนั้นเป็นการรับฟังแง่คิดจากกองทัพภาคที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องความรักความสามัคคีในประเทศไทย และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่อง นักศึกษาไทยรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ต่อด้วยพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ องค์การนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เข้าใหม่ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด ร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุกคนสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมกันทำความสะอาดลานอนุสาวรีย์ท้าวสุนารี สำหรับพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นประเพณีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาจำนวนหนึ่ง มาจากต่างอำเภอ ต่างจังหวัด มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 2-5 ปี เพื่อให้การดำเนินชีวิตของนักศึกษาเป็นไปด้วยความสุข ความปลอดภัย และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 เข้าใหม่ จำนวน 3,900 คน สักการะท่านท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวนครราชสีมา ให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้นักศึกษาได้ศึกษาจบตามความมุ่งหมาย และพบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode