กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นักศึกษาราชภัฏโคราช คว้ารางวัล ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีที่ 2

วันที่ 29 ก.ค. 2557 )
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมโคราช...บ้านเอ๋ง นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้ นายจักรพงษ์ ชินกระโทก นางสาวจริยา แข็งขัน นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และนายธีรภัทร กาญจนพบู นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีที่ 2 ชื่อผลงาน "หินเก่า...เล่าตำนาน” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า100,000 บาท โดยมี ดร.ณัฐฏินี ทองดี อาจารย์โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การประกวดโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารและจัดการแหล่งท่องเที่ยวการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต ตลอดจนการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode