กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะการปฏิบัติธรรมตามโครงการ “ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา” ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันที่ 25 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 4444 คน)
PKST.

  นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติให้เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 46คน เดินทางไปปฏิบัติธรรมตาม "โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา”ของ กกจ.โดยมีนางดวงสวรรค์ ลิมปนวัฒนกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม – 25 กรกฏาคม 2557 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของ กรมประชาสัมพันธ์ สามารถพัฒนาคุณภาพด้านอารมณ์ความคิด ความรู้สึก การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการดำเนินงานแบบใหม่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสืบไป
  อนึ่งนางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 30,000.บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าพาหนะในการนำคณะฯไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode