กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กจร.ปทุมธานี กวดขันผู้ประกอบการ จำหน่ายปลีกปุ๋ยเคมี และยากำจัดศัตรูพืช  ตามราคาแนะนำ หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

วันที่ 25 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

กจร.ปทุมธานี กวดขันผู้ประกอบการ จำหน่ายปลีกปุ๋ยเคมี และยากำจัดศัตรูพืช  ตามราคาแนะนำ หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

                  จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานคณะกรรมการจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดปทุมธานี ( กจร.) ได้ออกประกาศสำนักงาน กจร. เรื่องราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือยาศัตรูพืช ปี 2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และแจ้งให้ผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาป้องกันศัตรูพืชปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

           ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนาผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปี 2557/2558 ในส่วนของการปรับลดราคาต้นทุนปัจจัยการผลิตข้าวซึ่งมีปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช และจากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กกร. กับผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายเพื่อขอความร่วมมือให้ลดราคาปุ๋ยลงจากเดิมประมาณกระสอบละ 40-50 บาท/50 กิโลกรัม และราคายากำจัดศัตรูพืชลงจากเดิม ร้อยละ 5-10 จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานคณะกรรมการจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดปทุมธานี ( กจร.) ได้ออกประกาศสำนักงาน กจร. เรื่องราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือยาศัตรูพืช ปี 2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และแจ้งให้ผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาป้องกันศัตรูพืชปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย เพื่อให้เกษตรกรหรือชาวนาได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับราคาที่ปรับลดลง อีกทั้ง ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับกำดูแล ประชาสัมพันธ์ และกวดขันตรวจสอบผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำหน่ายให้เป็นไปตามราคาแนะนำ และปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย

           สำหรับผู้ประกอบการที่จำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาป้องกันศัตรูพืช สูงกว่าราคาจำหน่ายปลีกราคาแนะนำ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น อาจเข้าข่ายความผิดมาตรา 29 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ มีความผิดตามมาตรา 28 มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากพบว่าผู้ประกอบการมีการฝ่าฝืนประกาศ ฯ. โปรดแจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการ (กจร.) จังหวัดปทุมธานี หมายเลข 02-567-4724 สำนักงานการค้าภายใน หมายเลข 02-567-0948 หรือสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode