กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสั่งการให้ป้องกันแก้ไขสถานที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 7/2557

วันที่ 25 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสั่งการให้ป้องกันแก้ไขสถานที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์  ในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 7/2557

                   วันนี้เวลา 09.00 น. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 70 คน

                  การประชุมเรื่องการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดปทุมธานี   วาระที่สำคัญ  ดังนี้  การประชุมเรื่องของสถานการณ์โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก เรื่องของอาชญากรรม คดีอุกฉกรรจ์ และคดีต่างๆในจังหวัดปทุมธานี มีการรายงานผลการปฎิบัติงานของหน่วยราชการ เกี่ยวกับสถิติ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วง 1 – 27 กรกฎาคม การตรวจสอบรถจำนวน 1,932 คันพบรถที่กระทำความผิด 593 ราย คดีอาญา คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ หรือการรายงานผลการออกตรวจสถานที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานตำรวจ อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขสถานที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ คดีผู้ขับขี่ไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย คดีลักทรัพย์ในยามวิกาลในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

               การประชุมรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปทุมธานีได้จัดมาเป็นครั้งที่ 7  เพื่อ ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ของจังหวัดปทุมธานีให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ลดการเกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode