กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
CSR บ้าน วัด โรงเรียน” ของ ธอส.   ณ วัดสหราษฎร์บำรุง

วันที่ 25 ก.ค. 2557 )
ธอส.สาขาปทุมธานี
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด  กิจกรรม” CSR บ้าน วัด โรงเรียน” ของ ธอส.   ณ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง  ต.คลองควาย อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี

                        ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ภายใต้แนวคิด บ-ว-ร (บ้าน,วัด,โรงเรียน) ในวันที่    26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ วัดสหราษฎร์บำรุง (วงษ์กล้าแข็ง)  ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับเด็ก การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  อุทกภัย และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  พิธีเปิดในเวลา 10.20 น.โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 

                          นาวสาวเนาวลักษณ์ สุจปลื้ม ผู้จัดการ ธอส.สาขาปทุมธานี เปิดเผยว่า ธอส. จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ภายใต้แนวคิด บ-ว-ร (บ้าน,วัด,โรงเรียน) ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับเด็ก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  อุทกภัย และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำบุญทอดผ้าป่า  และพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดสหราษฎร์บำรุง  พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง กิจกรรมการมอบเงินทุนการศึกษายกระดับมาตรฐานส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน พร้อมมอบชั้นวางหนังสือ ในโครงการ 60 บ้านหนังสือ ธอส ทั่วไทยให้กับโรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง (วงษ์กล้าแข็ง) กิจกรรมซ่อมแซมบ้านจำนวน 1 หลัง (บ้านคุณเจริญ ชูทรัพย์)  ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม และติดป้าย”บ้านคือลมหายใจของทุกชีวิต” พร้อมมอบกุญแจบ้าน 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode