กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ประกาศรับรองพื้นที่จ่ายน้ำตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ แห่งที่ 155 เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลก

วันที่ 25 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ประกาศรับรองพื้นที่จ่ายน้ำตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ แห่งที่   155 เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลก

       วันนี้ (25 ก.ค. 57) เวลา 09.50น.ที่บริเวณด้านหน้าลานจอดรถศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายถาวร นิติภาวะธน รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายสุรีย์ วงศ์ปิยะชล ผู้แทนจากกรมอนามัย ร่วมเปิดและประกาศรับรองพื้นที่จ่ายน้ำตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ แห่งที่ 155 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาค และกรมอนามัย ร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ได้ทำการติดตั้งแท่นน้ำดื่ม 2 จุด คือที่ด้านหน้าลานจอดรถศาลากลางจังหวัดปทุมธานีและสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติร.9เทศบาลเมืองปทุมธานี   

          ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า สำหรับการการประกาศรับรองพื้นที่จ่ายน้ำตามโครงการน้ำระปาดื่มได้ แห่งที่ 155 ในครั้งนี้ สืบเนื่องตามที่การประปาส่วนภูมิภาคและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปีแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลก ตลอดจนช่วยลดปัญหาขวดพลาสติกย่อยสลายยาก  ปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้มีทั้งหมด 155 แห่งทั่วประเทศและหลังจากที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว จะมีคณะทำงานคอยติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนมีการรายงานผลการดำเนินงานให้การประปาส่วนภูมิภาค และกรมอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความสะอาด ปลอดภัยของน้ำประปา และหันมาดื่มน้ำประปาแทนการซื้อน้ำบรรจุขวดที่มีขายอยู่ทั่วไปมากขึ้น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode