กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันภาษา ม.ราชภัฏโคราช – ม.ราชภัฏลำปาง

วันที่ 24 พ.ค. 2554 )
 
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาจารย์ละออทิพย์ วีระรักษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันภาษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ดร.ชุติกานต์ รักธรรม ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อยู่ระหว่างการจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันภาษา ในการนี้อาจารย์ละออทิพย์ วีระรักษ์ ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันภาษา ตลอดจนนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้แก่คณะศึกษาดูงานได้ทราบ อาทิ การจัดทำหลักสูตรภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส รวมถึงประสบการณ์ด้านการจัดการอบรม ค่ายภาษาอังกฤษ ข้อสอบมาตรฐาน การอบรมครูในจังหวัดนครราชสีมาและวิธีการดำเนินงานห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (ILC)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode