กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
“เอแบค” เปิดประตูการศึกษา สู่ภาคอีสาน ประเดิมที่แรก โคราช

วันที่ 24 พ.ค. 2554 )
 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)โดย ภราดาดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(เอแบค) ร่วมกับ ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ อธิการบดี โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา กระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภาคอีสาน แถลงข่าว เปิดศูนย์ ABAC Admissions & Study Abroad Center ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมาซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่แรกในภาคอีสาน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสต่อยอดสู่ความสำเร็จของลูกหลานชาวอัสสัมชัญสายตรง เพื่อก้าวไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ทางผู้บริหารยังเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ของประเทศไทย โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโดยชื่อว่า ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ หรือ ABAC Innovation, Creativity and Enterprise (ICE Center) และศูนย์ ABAC Business Leg al and Advisory Center หรือ ศูนย์ปรึกษาทางธุรกิจ และกฎหมาย แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs คาดว่าการขยายโอกาสทางการศึกษาของเอแบคสู่ภูมิภาคอื่นๆต่อ ทั่วประเทศไทย จะสามารถสร้างสรรค์บุคลาการที่มีคุณภาพครบสูตรมารับใช้ประเทศชาติ และสังคมโลกได้ โดยที่นักศึกษาเหล่านี้สามารถเลือกเรียนได้ตามศูนย์ที่อยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท จริงใจครีเอชั่น จำกัดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode