กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
หอการค้าไทย ส่งเสริมการ ผลิตพลังงานชีวมวลแบบครบวงจร เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มศักยภาพ ความสามารถด้าน พลังงานทดแทน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 24 พ.ค. 2554 )
 
เช้าวันนี้ (18 พ.ค.54) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายเริ่มพงษ์ บูรณฤกษ์ ประธานคณะกรรมการพลังงานทางเลือกไทย พร้อมคณะ มหาวิทยาลัยเกษตร ได้ชี้แจงโครงการส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน ทดแทน แก่ หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เกี่ยวข้อง พร้อม ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานชีว มวลแบบครบวงจร ในพื้นที่นำร่อง อบต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
จากนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล ให้ดำเนินการนโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติโดยสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวลเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดภาวะมลพิษและเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้านภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
นายเริ่มพงษ์ บูรณฤกษ์ ประธานกรรมการทางเลือก หอการค้าไทย กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มองเห็นศักยภาพพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เนื่องจากประชาชนมี การปลูกข้าว ปลูกต้นยูคาลิปตัสในไร่นา เป็นจำนวนมาก และ มีเศษวัสดุที่เหลือใช้จากพืชผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก จะได้นำมาแปรรูป เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มาสนับสนุนประชาชน ให้ประชาชนมีความรู้ด้านพลังงาน พร้อมจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพลังงานทางเลือกไทย เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ วางแผนการผลิต วิจัยและพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ที่แตกต่างกัน สำหรับพื้นที่นำร่อง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการส่งเส ริมการผลิตพลังงานชีวมวลแบบครบวงจร ที่ อบต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย โดยกำหนดดำเนินการด้านการสร้างเตาถ่านขึ้นมาให้เกิดรายได้ก่อนในปีนี้เป็นปีแรก จากนั้นในปีที่ 2 ก็จะก้าวไปสู่การจัดตั้งให้เกิดโรงไฟฟ้าขึ้นมาในปีที่ 2 ภายใต้การดำเนินการของท้องถิ่นในชุมชนเป็นเจ้าของเข้ามาดูแล และมีการป้องกันปัญหาด้านการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคมมีความเข้มเข็งด้านพลังงาน ///////////////////////////////////// สมเกียรติ สระกาศ / ข่าว
จาตุรันต์ โตไทยะเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode