กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด คัดตัวแทนยุวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ เข้าแข่งขันระดับภาค พร้อมกระตุ้นเตือนสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะถึงนี้

วันที่ 24 พ.ค. 2554 )
 
นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดแข่งขันตอบปัญหา”ยุวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์” จังหวัดร้อยเอ็ด ตาม โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ในกิจกรรมทางการเมือง และกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนด จัดการแข่งขันตอบปัญหา< /SPAN>”ยุวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์” จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 ทีม ๆละ 3 คน ทีมที่ชนะการแข่งขันฯ จะเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด ไปแข่งขันระดับภาค ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อุบลราชธานี วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ดังนั้นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเช ิญ นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม และ ครั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด FM 94.0 MHz เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงให้กับ สถานีวิทยุชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ประชาชนทั่วไปได้ติดตามการแข่งขัน และได้รับความรู้ ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเตรียมการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ใกล้จะมาถึง /////////////////////// สมเกียรติ สระกาศ / ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode