กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดกระบี่ปิดโครงการค่ายบำบัดรักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด “วิทยาลัยลูกผู้ชายจังหวัดกระบี่ ปี 2554 รุ่นที่ 1

วันที่ 24 พ.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.กระบี่
 
จังหวัดกระบี่ปิดโครงการค่ายบำบัดรักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "วิทยาลัยลูกผู้ชายจังหวัดกระบี่ ปี 2554 รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานปิด โครงการค่ายบำบัดรักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "วิทยาลัยลูกผู้ชายจังหวัดกระบี่ ปี 2554 รุ่นที่ 1 ณ.กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายสุนทร เครือหลี ป้องกันจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายเน้นหนักเร่งด่วน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 เพื่อเป็นการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและลดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครบวงจรโดยกระบวนการกลไกช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามความต้องการ หรือตามความเหมาะสมการจัดอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2554 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ แห่งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 7 อำเภอ อำเภอละ 10 คน ประกอบด้วย อำเภอคลองท่อม เกาะลันตา อ่าวลึก ปลายพระยา เขาพนม ลำทับ และเหนือคลอง รวม 70 คน รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2554 ณ สถานที่แห่งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 7 อำเภอ รวม 70 คน มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร รวม 57 คน ประกอบด้วย อำเภออ่าวลึก 17 คน เกาะลันตา 12 คน ปลายพระยา 10 คน ลำทับ 8 คน เหนือคลอง 6 คน และคลองท่อม 4 คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode