กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กองทัพเรือภาคที่ 3 สัมมนาการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติงานกองทัพเรือภาคที่ 3 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 24 พ.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.กระบี่
 
กองทัพเรือภาคที่ 3 สัมมนาการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติงานกองทัพเรือภาคที่ 3 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 พ.ค.54 ที่โรงแรมอ่าวนางวิลล่า พล เรือโท ชุมนุม อาจวงศ์ ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น จำนวน 39 คน เข้าร่วมประชุม
พลเรือโท ชุมนุม อาจวงศ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ความมั่นคงในภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามัน บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน โดยมีกองเรือภาคที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงภาคประชาชนตลอดแนวชายฝั่งและเกาะแก่งในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน คือ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล และ จ.กระบี่
นอกจากนั้นเพื่อให้ทราบภารกิจในการปฏิบัติการทางเรือ เพื่อป้องกันราชอาณาจักร รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode