กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
ม.ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

วันที่ 20 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 1072 คน)
 
ม.ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 41 อัตรา และพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน จำนวน 31 อัตรา
คณะครุศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
- กลุ่มวิชาวัดผลทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว จำนวน 2 อัตรา
- โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
- โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
- โปรแกรมวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
- โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
- โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
- โปรแกรมวิชาดนตรี จำนวน 2 อัตรา
- โปรแกราวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา จำนวน 1 อัตรา
- โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 อัตรา
- โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา
- โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
- โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 อัตรา
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
- โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ จำนวน 1 อัตรา
- โปรแกรมวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 อัตรา
- โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 3 อัตรา
- โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวน 10 อัตรา
- คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
- คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
- สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา
- สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
คณะครุศาสตร์
- ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานอธิการบดี
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
สำนักคอมพิวเตอร์
- ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th
 
*************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode