กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สารธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานีจัดการรณรงค์สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557

วันที่ 21 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

สารธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานีจัดการรณรงค์สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557

          วันนี้ (21 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00น. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ เป็นธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี เพื่อป้องกันการเกิดการระบาดของไข้เลือดออกในช่วงของฤดูฝน จึงมีความจำเป็นโดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมและร่วมมือกันในการป้องกันการเกิดไข้เลือดออก

          สารธารณสุขอำเภอเมืองปทุมานีได้ในความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหน่วยงานและให้ประชาชนได้ตระหนักถึงดรคไข้เลือดออกในการมีส่วนร่วมของการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือในการดำเนินการแก้ปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2557
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode