กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการบำบัดฟุื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองขอนแก่น

วันที่ 21 ก.ค. 2557 )
 

โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองขอนแก่น

                 จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ตามหลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง  ปี 2557 จำนวน 5 รุ่น  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557

                 นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองขอนแก่น  ปี2557 จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ในการดำเนินงานตามโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ตามหลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองรุ่นที่ 3/57 โดยมีนายกำธร วิเชฏพงศ์ ป้องกันจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองขอนแก่น  ปี2557 จังหวัดขอนแก่นดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามระเบียบวาระจังหวัดไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานตามโครงการ ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ตามหลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินการรุ่นละ 15 วัน ในห้วงเดือนพฤษภาคม –กันยายน 2557 จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวม 300 คน โดยรุ่นนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ อำเภอเมือง อำเภอพล อำเภอบ้านไผ่ อำเภอหนองสองห้อง อำเภอเปือยน้อย อำเภอโนนศิลา มีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ  ในเวลาบำบัดฟื้นฟูฯ ระหว่างวันที่ 15-29 กรกฎาคม 2557 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นซึ่งเป็นที่ทราบกันว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาให้กลับคืนเป็นคนดีอย่างมีคุณภาพ ส่งกลับคืนสู่หมู่บ้าน ชุมชนและเข้าร่วมเป็นแกนนำพัฒนาชุมชนต้านยาเสพติด ตามที่รัฐบาลกำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายใต้กลยุทธ์ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปประสานแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕ ตาสัปปะรด มีรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูเป็นการผสมผสานการปรับสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ และฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่เข้าสู่กระบวนการพร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดเพื่อให้กลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกตอไป

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 21 กค57

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode