กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
Coherus ประกาศเริ่มต้นการทดลองขั้นที่ 3 ของการใช้ยา CHS-0214 (ชีววัตถุคล้ายคลึง Etanercept) รักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเรื้อรัง

วันที่ 19 ก.ค. 2557 )
IQML
 
 เร้ดวู้ด ซิตี้, แคลิฟอร์เนีย--17 ก.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

          - Coherus ผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจยาชีววัตถุของ Baxter International

          Coherus BioSciences, Inc. ประกาศเริ่มต้นการทดลองขั้นที่ 3 ของการใช้ยา CHS-0214 ซึ่งเป็นชีววัตถุคล้ายคลึง etanercept

(Enbrel(R)) ในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเรื้อรัง (ชื่อการทดลอง RaPsOdy) การประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่บริษัทได้ประกาศเริ่มต้นการ

ทดลองขั้นที่ 3 ของการใช้ยา CHS-0214 รักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ สำหรับการทดลองรักษาโรคสะเก็ดเงินในขั้นที่ 3 จะเป็นการ

ทดลองแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง และเทียบกับยาจริง ในกลุ่มคู่ขนานในสถานวิจัยหลายแห่งทั่วโลก ซี่งใช้เวลานาน 48 สัปดาห์ โดยจะ

ทดลองกับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาที่ใช้กันโดยทั่วไป เพื่อระบุคุณสมบัติความคล้ายคลึงระหว่าง CHS-

0214 กับ Enbrel(R) ในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และภูมิคุ้มกัน โดยเป้าหมายการวิจัยในขั้นปฐมภูมิคือ ดัชนีความรุนแรงและ

ลุกลามของโรคสะเก็ดเงิน (PASI) ที่ดีขึ้นเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หลังเวลาผ่านไป 12 สัปดาห์

          "การเปิดฉากการทดลอง RaPsOdy ขั้นที่ 3 นับเป็นก้าวสำคัญอันจะนำไปสู่เป้าหมายของเราในการช่วยให้ผู้ป่วยทั่วโลกเข้าถึงชี

ววัตถุคล้ายคลึง etanercept ได้มากขึ้น” แพทย์หญิง บาร์บาร่า ฟิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ของ Coherus กล่าว "การศึกษานี้มี

ส่วนสำคัญในการพัฒนา CHS-0214 เชิงคลินิกทั่วโลก หากผลลัพธ์ที่ได้เป็นบวกก็จะช่วยส่งเสริมการทำการตลาดในยุโรป สหรัฐอเมริกา

และในอีกหลายประเทศ”

          "จากการประเมินคุณสมบัติความคล้ายคลึงทางเภสัชจลนศาสตร์ทั้งในเชิงคลินิกและไม่ใช่เชิงคลินิกแล้วนั้น เราเชื่อว่า CHS-0214 มี

คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดของเรา เราจึงตัดสินใจเริ่มต้นการทดลองขั้นที่ 3 เป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้” เดนนี่ แลนเฟียร์ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารของ Coherus กล่าว "ภายใต้ความร่วมมือกับหุ้นส่วนของเราอย่าง Baxter เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ผลักดันการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์นี้ไปสู่ขั้นสุดท้าย”

          ดร.ลุดวิก แฮนต์สัน กรรมการผู้จัดการ Baxter BioScience กล่าวว่า "ปัจจุบันเรามีการทดลองขั้นสุดท้าย 2 การทดลองที่ทำร่วมกับ

Coherus เรากำลังก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาและนำเสนอยาชีววัตถุทางเลือกที่มีคุณภาพสูงและสามารถตอบสนองความต้อง

การของผู้ป่วยได้”

          เกี่ยวกับ CHS-0214

          CHS-0214 เป็นชีววัตถุคล้ายคลึงกับ etanercept (Enbrel(R)) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการประเมินในการศึกษาเปรียบเทียบขั้นที่ 1 ใน

อาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ซึ่งผลปรากฏว่า CHS-0214 บรรลุเป้าหมายขั้นปฐมภูมิด้วยความคล้ายคลึงทางเภสัชจลนศาสตร์กับ Enbrel(R)

โดยค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (geometric mean) ระหว่าง CHS-0214 กับ Enbrel(R) สูงถึง 98% นอกจากนั้นยังไม่มีความแตกต่างในเชิงคลินิก

ที่มีนัยสำคัญเมื่อวัดด้วยหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ระหว่างที่ทำการศึกษา

          เกี่ยวกับ Coherus BioSciences, Inc.

          Coherus เป็นบริษัทชั้นนำด้านชีวภาพซึ่งให้ความสำคัญกับตลาดยาชีววัตถุคล้ายคลึงทั่วโลก บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซาน

ฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย และมีทีมงานที่มีประสบการณ์โชกโชนหลายสิบปีในการบุกเบิกบริษัทด้านชีวภาพ Coherus ได้พัฒนารูปแบบ

ธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มผู้ให้บริการรายหลักๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคว้าโอกาสในตลาดยาชีววัตถุ

คล้ายคลึงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกิจของ Coherus ประกอบด้วยบริษัทด้านชีวเภสัชศาสตร์

ชั้นนำหลายแห่งทั้งในยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกา

          ยาชีววัตถุคล้ายคลึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แทนยาชีวภาพที่มีอยู่เดิมในการรักษาโรคเรื้อรังและโรคที่มีอันตรายถึงชีวิต นอกจากนั้นยัง

มีศักยภาพในการลดต้นทุนและช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงตัวยาได้มากขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.coherus.com 

          เกี่ยวกับ Baxter International, Inc.

          Baxter International, Inc. พร้อมด้วยบริษัทในเครือได้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาและประคับประคองชีวิต

ของผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย โรคระบบภูมิคุ้มกัน โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ โรคไต อาการบาดเจ็บต่างๆ รวมถึงภาวะจากโรคต่างๆทั้งแบบเฉียบพลัน

และแบบเรื้อรัง ในฐานะบริษัทเฮลธ์แคร์ระดับโลกที่มีธุรกิจหลากหลาย Baxter ได้ผสานทักษะความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์การแพทย์

เภสัชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วโลก ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงกลางปี 2558

Baxter จะก่อตั้งกลุ่มธุรกิจวิทยาศาสตร์ชีวภาพขึ้น ในลักษณะบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นอิสระและมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

          ความร่วมมือพิเศษระหว่าง Baxter และ Coherus ประกอบด้วยการพัฒนาและทำการตลาดยาชีววัตถุคล้ายคลึง etanercept ใน

ยุโรป แคนาดา บราซิล และตลาดอีกหลายแห่ง

          ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดย Baxter International Inc. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดลองทางคลินิก

ของหุ้นส่วนบริษัท นั่นคือ Coherus BioSciences โดยมีเนื้อหาสาระที่อ้างอิงจากสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญต่างๆ ซึ่งอาจทำให้

ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น ความพึงพอใจในข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ, การ

ดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาล, ผลลัพธ์ทางคลินิก, การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,

ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรืออุปทาน หรือความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดจนความเสี่ยงอื่นๆที่ได้ระบุไว้ในเอกสารล่า

สุดของ Baxter ทั้ง Form 10-K และเอกสารอื่นๆที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ซึ่งสามารถดูราย

ละเอียดของเอกสารทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของ Baxter ทั้งนี้ Baxter ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัท

          ติดต่อ
          Coherus BioSciences
          เบธ จิมิสัน
          โทร. 650-649-3526
          อีเมล: BJimison@Coherus.com

          โลโก้ - http://photos.prnewswire.com/prnh/20120507/SF01448LOGOเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode