กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์รับเร่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์คสช1111

วันที่ 18 ก.ค. 2557 )
 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ คสช. 1111

           นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ได้มีความห่วงใยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบนโยบายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลให้บูรณการการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ คสช. 1111 และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติและแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์และเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมดให้ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว

                   สช.เปิดศูนย์ 1111 รับเรื่องร้องทุกข์-ข้อเสนอปฏิรูปประเทศ ในสภาวะปัจจุบันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าบริหารประเทศ โดย คสช.ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ให้ประชาชนที่มีเรื่องต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และติชม สามารถแจ้งมาได้ 4 ช่องทาง คือ สายด่วนหมายเลข 1111 กด 2, ตู้ ปณ.1111 โดยไม่ต้องติดแสตมป์, www.1111.go.ch และสามารถเดินทางมาด้วยตนเอง ที่ศูนย์ คสช.รับเรื่องร้องทุกข์ ที่ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลกทั้งนี้ ประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อน หรือสิ่งผิดกฎหมายต้องการแจ้งเบาะแส อาทิ ยาเสพติด บ่อนการพนัน สามารถแจ้งมาได้ตาม 4 ช่อง ทางดังกล่าว ซึ่งยืนยันว่า ประชาชนที่แจ้งเรื่องเข้ามา ไม่ต้องกลัวว่าเรื่องจะหาย หรือถูกเก็บไว้ โดยเฉพาะสายด่วน 1111 จะมีเจ้าหน้าที่ 100 คน ให้บริการรับเรื่อง และบันทึกลงระบบจัดการทั้งชื่อ-นามสกุล เรื่องที่ร้อง เพื่อจัดเป็นระบบการติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้ที่ส่งเรื่องมานั้น สามารถติดตามสอบถามความคืบหน้าได้ตลอด โดยศูนย์ คสช. จะประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ให้ลงไปดูเรื่องราวที่ร้องทุกข์เข้ามา และจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าทุกขั้นตอน ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน สามารถจัดการได้ในระยะเวลาสั้น ก็จะลงมือทันที แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องมีข้อกฎหมาย หรือเข้ากระบวนการแก้ปัญหา ก็จะดำเนินการแก้ไขตามกลไกที่มี่อยู่    นอกจากนี้ ประชาชนที่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นที่ดี เกี่ยวกับการปฏิรูประบบข้าราชการ การปฏิรูปประเทศ การป้องกันแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดในประเทศ สามารถส่งเรื่องมายังศูนย์ คสช. รับเรื่องร้องทุกข์ 1111 ได้ทุกช่องทางเช่นกัน และขอให้มั่นใจว่า ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด ทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. จะรับรู้รับทราบทุกเรื่อง โดยศูนย์ฯ จะสรุปเรื่องให้หัวหน้าคสช. ทราบทุกวัน.

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 18 กค57
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode