กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 แจ่้งเตอนภัยคุณภาพนำ้แม่นำ้พองอยู่ในภาวะเสี่ยงเตือนเกษตรกรลดการเลี้ยงปลาในกระชังชั่วคราวและหาบ่อปลาสำรอง

วันที่ 18 ก.ค. 2557 )
 

สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 10 แจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ำแม่น้ำพองอยู่ในภาวะเสี่ยงคุณภาพน้ำเตือนเกษตรกรลดการเลี้ยงปลาในกระชังชั่วคราว และ หาบ่อปลาสำรอง

                  ว่าที่ร้อยตรี นวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี ประมงจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 เรื่อง เตือนภัยคุณภาพน้ำแม่น้ำพองอยู่ในภาวะเสี่ยงคุณภาพน้ำ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 (17-30 มิ.ย.57) บริเวณบ้านโนนอินทร์แปลง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ มีค่า 2.2-8.4 มก./ล. บริเวณที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง คือ บ้านห้วยโจด ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง ปริมาณออกซิเจนในน้ำ 0.3-2.7 มก./ล. ฝายหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 1.5-4.1 มก./ล. และเดือนกรกฎาคม 2557 (1-8 ก.ค.57) บริเวณบ้านดอนอินทร์แปลง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ มีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 2.3-9-2 มก./ล. บริเวณที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง คือ บ้านห้วยโจด ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำมีค่า 0.4-5.7 มก./ล. ฝายหนองหวาย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ มีค่า 1.2-4.1 มก./ล. จึงขอแจ้งเตือนเกษตรฯในพื้นที่ดังกล่าวให้เฝ้าระวังและเตรียมการป้องกัน  เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ควรลดจำนวนการเลี้ยงปลาในกระชังต่อหน่วยพื้นที่ลง หรือควรหยุดการเลี้ยงในช่วงที่เกิดปัญหาคุณภาพน้ำ. ควรจัดหาบ่อปลาสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อเคลื่อนย้ายปลา พร้อมจัดเตรียมเครื่องออกซิเจนหรือปั้มลมไว้ใช้ หากเกิดปัญหาออกซิเจนละลายในน้ำต่ำและควรใช้เครื่องมือพ่นน้ำเป็นฝอยกระจาย เพื่อดึงเอาออกซิเจนในบรรยากาศลงมา. เร่งจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายและบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อหรือภายในกระชังและเมื่อจับสัตว์น้ำหมดแล้ว ให้งดการเลี้ยงไปจนกว่าคุณภาพนำจะดีขึ้น. ต้องเพิ่มความสนใจสังเกตอาการต่างๆของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติที่เกิดจากการขาดออกซิเจน ปลาจะว่ายน้ำเร็วกว่าปกติ กระวนกระวาย กระโดดออกมาจากกระชังหรืออาจจะว่ายน้ำอยู่ในบริเวณผิวน้ำและโผล่ปากขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อฮุบอากาศจะได้แก้ไขทันที

ลดปริมาณอาหาร หรืองดเว้นการให้อาหาร ในช่วงที่คุณภาพน้ำไม่ดี เพราะปลากินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหารเลย

สำนักงานฯจึงขอส่งข่าวแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมเตรียมรับสถานการณ์ และติดตามข่าวสารทางสถานีวิทยุ รวมทั้งสื่อต่างๆ และดำเนินการป้องกันความเสียหาย หากประสบปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประมงที่รับผิดชอบ หรือที่สำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นโทร 043-336158-9

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 17 กค57
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode