กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปภ.ขอนแก่นจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มของขอนแก่น ปี 2557

วันที่ 18 ก.ค. 2557 )
 

ปภ.ขอนแก่นจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.255๗

               นายวิวัฒ  เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นได้รับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฉบับที่ 1 ( 40/2557) ว่าพายุใต้ฝุ่น "รามสูร” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนที่ไปทางเกาะไหหลำของประเทศจีน ในช่วงวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557 ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีลมแรงบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม สุรินทร์ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  จึงขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมตัวป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด จากสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น

             นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัญหา อุทกภัยและดินโคลนถล่ม  เป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น ในช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกและ   ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิดน้ำไหลบ่ามาตามผิวดินมากกว่าปกติ น้ำปริมาณมากที่ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ หรือชุมชนที่ไม่มีระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์ และทำความเสียหายแก่พื้นที่ทำการเกษตรและทรัพย์สิน   ของประชาชน ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานๆ ในแต่ละครั้ง มักเป็นปัญหาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน หรือดินโคลนถล่มตามมาและมีน้ำท่วมขัง ทำความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชน   หรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มของจังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วยพื้นที่  25  อำเภอ  109  ตำบล  439  หมู่บ้าน   ดังนั้น เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้เกิดน้อยที่สุด และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว จังหวัดขอนแก่น  จึงจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มของจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี พ.ศ.255๗ ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์ เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ภัย ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วโดยตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ตามสถานที่ที่คิดว่าเหมาะสม  เช่น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัด ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ราบต่ำริมน้ำที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 18 กค 2557

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode