กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กาชาดขอนแก่นจัดโครงการเพื่อประชาชนผู้ยากไร้ช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 18 ก.ค. 2557 )
 

กาชาดขอนแก่นจัดโครงการเพื่อประชาชนผู้ยากไร้ช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

            นางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าในปี 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจัดทำโครงการเพื่อประชาชนผู้ยากไร้นำเงินรายได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาและการจัดงานกาชาด คืนสู้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นทั้ง26อำเภอเน้นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และเป็นคนดีของสังคม เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ ผู้พิการและราษฎรที่ประสบภัยแล้ง รวม 4 โครงการเป็นเงิน 3,758,600 บาท โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาและส่งเสริมทักษะด้วยสันทนาการ ให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 26 อำเภอ ๆ ละ 1 โรงเรียน รวม 26 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 488,000 บาท 2.โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ สร้างเฮือนกาชาด (ปีที่ 2) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 โดยสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่ยากจนและเป็นคนดีของสังคมที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้มีบ้านที่มั่นคง จำนวน 26 อำเภอ อำเภอละ 1 หลัง รวม26 หลัง ๆ ละ จำนวน 74,400 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 26 ชุด เป็นเงิน 36,200 บาท รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 1,970,600 บาท .โครงการรถกาชาด เอื้อเฟื้อเพื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ โดยมอบรถโยกหรือรถเข็น จำนวน 26 อำเภอ ๆ ละ 4 คัน รวม 104 คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 520,000 บาท .โครงการกาชาดปันน้ำใจให้โอ่งน้ำ ประจำปี 2557 โดยมอบโอ่งให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยแล้งและยากจน จำนวน 26 อำเภอ ๆ ละ 30 ครัวเรือน ๆ ละ 1 ใบ รวม 780 ใบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในเดือนกรกฎาคม 2557 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมีกำหนดจะออกไปมอบโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่อาศัย,โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน,โครงการกาชาดปันน้ำใจให้โอ่งน้ำ และโครงการมอบรถกาชาดให้ผู้พิการในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีและอำเภอหนองเรือ ในวันที่ 22 กรกฎาคม และ 24 กรกฎาคม 2557

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 18 กค57

 

 

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode