กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปชส.นครปฐม เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 ก.ค. 2557 )
 
ผู้ประกาศ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการทำงานแก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัด โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "รู้รักสามัคคี” เทป : วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐม โดยมี พันเอกเชื้อชาย ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปลัดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกสาขา ร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์ นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้มีคำสั่ง(เฉพาะ)ที่2/2557 เรื่องศูนย์ประชาสัมพันธ์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง โดยให้ทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดสนองนโยบาย ดังนั้นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ประชาสัมพันธ์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครปฐม” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการทำงานแก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัด โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "รู้รักสามัคคี” สู่การปฏิบัติทุกภาคส่วนเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นความสำคัญและพร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดประเทศต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode