กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 17 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

            วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 )  เวลา 13.00 น. ที่ค่ายตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยนาย ธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ชาย 74 คน หญิง 6 คน

            นายผาชัย โปรียานนท์ นายอำเภอคลองหลวง   กล่าวว่า   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) ตำบลคลองสาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน  ชาย 74 คน หญิง 6 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช.  กระตุ้นให้คณะกรรมการชุมชน  ถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ให้ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด เกิดทักษะในการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม สามารถควบคุมและเผชิญปัญหา  พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode