กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เอกอัคราชทูตญูี่ปุ่นประจำประเทศไทยทำพิธีส่งมอบรถโดยสารโอโดลิกสำหรับนักเรียนพิการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคบรอบวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

วันที่ 17 ก.ค. 2557 )
 

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยทำพิธีส่งมอบรถโดยสารไฮโดลิกสำหรับนักเรียนพิการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

               จังหวัดขอนแก่นโดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยทำพิธีส่งมอบรถโดยสารไฮโดรลิกสำหรับนักเรียนพิการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตาม

โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

               เช้าวันนี้(17 ก.ค. 57)ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นฯพณฯท่านชิเกะคะสุ ซะโตะ เอกอัครราชทูตประจำสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้อนุมัติความช่วยเหลือทำพิธีส่งมอบรถโดยสารไฮโดรลิก ให้กับโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นในโครงการจัดหารถโดยสารไฮโดรลิกสำหรับนักเรียนพิการทางร่างกายผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์(GGP) โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ  นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับนักเรียนพิการทางร่างกายคันดังกล่าว สามารถบรรทุกนักเรียนพร้อมรถวิวแชร์ได้รวมทั้งสิ้น 14 คน. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ฯพณฯ นายชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตประจาสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้เดินทางมา ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของอาสาสมัครนักกิจกรรมบำบัดชาวญี่ปุ่น นายอะซูชิ คุสุโมริ ขององค์การไจก้า ที่มาประจำอยู่ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น การตรวจเยี่ยมในครั้งนั้น ได้รับทราบถึงปัญหาในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการของโรงเรียน ศรีสังวาลย์ขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนักเรียนเดินทางไปพัฒนาศักยภาพนอกโรงเรียนได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อฝึกทักษะการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตในสังคม กิจกรรมพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน นักเรียนเหล่านี้ มีกายอุปกรณ์ประจำตัว ได้แก่ รถเข็น ไม้ค้ายัน วอคเกอร์ และขาเทียม การทัศนศึกษาด้วยรถบัสธรรมดาทั่วไป ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่ต้องการนาออกไปพัฒนาศักยภาพนอกสถานที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการจัดหารถโดยสารไฮโดรลิกสาหรับนักเรียนพิการทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) เสนอต่อ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย วันที่ 9 มกราคม พ..2557 ฯพณฯ นายชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตประจาสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้อนุมัติความช่วยเหลือให้กับโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ในโครงการจัดหารถโดยสารไฮโดรลิกสาหรับนักเรียนพิการทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) จานวนเงิน 3,100,000 บาท

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 17 กค 57

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode