กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สมุทรปราการเตรียมจัดประเพณีการถวายสลากภัตผลไม้

วันที่ 20 พ.ค. 2554 )
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
 
สมุทรปราการเตรียมจัดประเพณีการถวายสลากภัตผลไม้
 
          เครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับ วัดมหาวงษ์ เตรียมจัดประเพณีการถวายสลากภัต ฟื้นฟูประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
          นายสุรินทร์ ดีมี วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ประเพณีถวายสลากภัต หมายถึงการถวายอาหารแด่ภิกษุโดยวิธีการจับสลาก ใช้ในกรณีที่หาอาหารได้ยาก ความเป็นมาของประเพณีถวายสลากภัตนั้น สมัยหนึ่งครั้งพุทธกาลได้เกิดทุพภิกขภัย ชาวบ้านหาอาหารมาถวายพระได้ยาก จึงทูลพระพุทธเจ้าว่าหากมีอาหารจำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะถวายอาหารแด่ภิกษุได้ครบทุกรูปจะถวายโดยให้ภิกษุจับสลากจะได้หรือไม่ พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต จึงเกิดมีประเพณีถวายอาหารแด่ภิกษุโดยวิธีการจับสลาก หรือ สลากภัต ต่อมาแม้จะมีอาหารสมบูรณ์แล้วก็ยังทำบุญตามประเพณีนี้อยู่ โดยนิยมทำในฤดูที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ ในระหว่างเดือน 6 จนถึง เดือน 8 ปัจจุบันประเพณีนี้ไม่มีให้เห็นกันมากนัก เนื่องจากเรือกสวนไร่นาแปรสภาพเป็นอาคารบ้านเรือน และคนรุ่นหลังไม่ให้ความสำคัญและไม่มีการสืบทอด ทำให้ประเพณีดังกล่าวค่อยๆเลือนหายไปกับกาลเวลา
           เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีดังกล่าว และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ เครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับวัดมหาวงษ์ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีการถวายสลากภัตผลไม้ แต่งกายย้อนยุค เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ วัดมหาวงษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถวายสลากภัตผลไม้แด่พระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จำนวน 23 วัด การแต่งกายย้อนยุคของผู้มาร่วมงาน การถวายภัตตาหารเพล การประกวดแกะสลักผลไม้ การประกวดจัดผลไม้ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้าพื้นบ้าน
          จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์หมายเลข 02 707 6103/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode