กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีประชุมติดตามและกำกับดูแลการลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือชาวนาตามนโยบาย คสช. หากผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืช เกินราคาแนะนำ มีความผิด

วันที่ 8 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
ปทุมธานีประชุมติดตามและกำกับดูแลการลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือชาวนาตามนโยบาย คสช. หากผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืช เกินราคาแนะนำ มีความผิด

      วันนี้ (8 กรกฎาคม 2557) เวลา 14.00 น. นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมและระดมความคิดเห็นในการติดตามและกำกับดูแลการลดต้นทุนการผลิตระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 / 2557 ตามนโยบายเร่งด่วน ของ คสช.ในการช่วยเหลือเกษตรกร ฯ ณ  ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรและสหกรณ์ การค้าภายในพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี และนายอำเภอในจังหวัดปทุมธานี จำนวน  24    คน

   การประชุมและระดมความคิดเห็นในการติดตามและกำกับดูแลการลดต้นทุนการผลิตระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 / 2557  ดำเนินการภายใต้คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีนโยบายสำคัญในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนาผู้ปลูกข้าวได้รับความเป็นธรรมในด้านของราคาให้เหมาะสมและสอดคล้องในราคาที่ปรับลดลงจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย  ในการนี้ ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมผู้ประกอบการให้จำหน่ายในราคาแนะนำดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ หากพบว่ามีการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินกว่าราคาแนะนำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 29 ซึ่งมีโทษ ตามมาตรา 41 จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ประธานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ และสอดส่องดูแลผู้ประกอบการ ฯ ให้จำหน่ายตามราคาที่แนะนำอย่างเข้มงวด อีกทั้งได้ขอความร่วมมือเจ้าของที่นาได้ลดค่าเช่านาให้เกษตรกร
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode