กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวสรุปผลงานรอบ 1 เดือนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 8 ก.ค. 2557 )
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวสรุปผลงานรอบ 1 เดือน การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวสรุปผลงานรอบ 1 เดือนตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ระบบ FM 99.50 MHz และระบบ AM 648 KHz

                    ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช) ได้กำหนด Road map ของการบริหารประเทศในระยะที่ ๑ คือจะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องของความปรองดองสมานฉันท์ให้เร็วที่สุดในกรอบเวลา ๒-๓ เดือน เริ่มด้วยการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดรวมถึงแก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าเพื่อวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสังคมที่ให้ความสำคัญกับประโยชน์กับส่วนรวมของประเทศเป็นหลัก นั้น  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องภูผาม่าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวสรุปผลงานรอบ 1 เดือน ( 1 มิถุนายน- 30 มิถุนายน 2557)โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ต่อสื่อมวลชน ของจังหวัดขอนแก่น  ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสรุปผลงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในรอบ 1 เดือนภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น ,พันเอกประกิจ  ทับทอง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่นในส่วนของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น  และ พ.ต.อ. ออมสิน ตรารุ่งเรือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกรรักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชน การปราบปรามสิ่งผิดกฏหมาย การพนันบอล และยาเสพติด เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว เน้นถึงการดำเนินงานกิจกรรมการสร้างความปรองดอง ทั้งในส่วนของฝ่ายปกครอง รวมทั้งอำเภอต่างๆทั้ง 26 อำเภอ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในส่วนของฝ่ายทหารและฝ่ายตำรวจ. ตลอด 1 เดือน ที่ผ่านมาเพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งสื่อโทรทัศน์,วิทยุหลัก,วิทยุชุมชน,เคเบิลทีวี นสพ. นักจัดรายการวิทยุ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และชุมชน (อป.มช.) จำนวน 80 คน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว นอกจากนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ระบบ FM 99.50 MHz และระบบ AM 648 KHz จะถ่ายทอดสดให้ผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังด้วย ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

. ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 8 กค  ๒๕57

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode