กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
"คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสสวนสัตว์"

วันที่ 8 ก.ค. 2557 )
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

"คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์” เปิดให้ เข้าชมฟรี

ทั้ง 7 แห่ง ๑๑ กรกฎาคม นี้

วันนี้ (2 กรกฎาคม 57) เวลา 14.00 น. ณ สวนสัตว์ดุสิต

นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการองค์การสวนสัตว์ ประธานการแถลงข่าว  คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ภายใต้ Theme "คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์” ว่า องค์การสวนสัตว์จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง      ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมสวนสัตว์ฟรีทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ในการ           ให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรม "คืนความสุขให้ประชาชน” ภายหลังจากเกิดวิกฤติความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมือง      และเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว องค์การสวนสัตว จึงได้     จัดงานคืนสุขทันทีเที่ยวฟรีสวนสัตว์ โดยให้สวนสัตว์ในสังกัด         ทั้ง 7 แห่ง และ 1 โครงการ ร่วมจัดกิจกรรมที่สวนสัตว์ดุสิต  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่งจะจัดงานพร้อมกันทุกที่ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 สำหรับโครงการ         คชอาณาจักรสุรินทร์ จัดล่วงหน้าในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557

 

             ทางด้านนายฤทธิณรงค์  กุลประสูตร  กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรม โดยบรรยากาศภายในสวนสัตว์จะเป็นแบบกันเอง สร้างสุข สนุกสนาน ประชาชนที่เข้าชมสวนสัตว์จะได้รับของที่ระลึกกลับบ้านด้วย

สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่ละสวนสัตว์จะจัดภายในพื้นที่สวนสัตว์ของตนเอง มีกิจกรรมไฮไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสวนสัตว์แต่ละแห่งก็ได้นำสัตว์ออกโชว์และให้เยาวชน ประชาชน ชมและสัมผัสอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้สวนสัตว์ทุกแห่งเปิดบริการให้เข้าฟรีตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.      จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชม ชิม แชะ ที่สวนสัตว์ใกล้บ้านคุณ 

นายฤทธิณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันอัตราค่าบริการบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนสัตว์ บัตรผู้ใหญ่ ๑๐๐  บาท  และเด็ก  ๒๐ บาท ทั้งนี้ สวนสัตว์ทุกแห่งมีกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านบันเทิง ด้านนันทนาการ สิ่งสำคัญทุกสวนสัตว์จัดซุ้มอาหารพื้นบ้านบริการประชาชน       ให้ชิมฟรีทุกสวนสัตว์ด้วย.

 

หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรมสวนสัตว์ทั้ง ปรากฏตามเอกสารแนบ

 

 

คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ดุสิต

"สารพันสัตว์ สารพัดสุข”

ภาคบันเทิง

การแสดงดนตรีสตริงจากทหารบก 

พบศิลปินนักร้องลูกทุ่ง

       "จินตหรา พูนลาภ”

เสริมกิจกรรมสร้างความสุข

พบกับการ์ตูนมาสคอตสัตว์ป่า

ภาคนันทนาการ

ชมฟรี  การแสดงสุนัข

การแสดงแมวน้ำ ชม "ลิงอุรังอุตัง”

จากสวนสัตว์ลพบุรีมา พร้อมจัดบริการเครื่องดื่ม 

และไอศกรีม  บริการประชาชนฟรี 

 

คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

รับสิทธิพิเศษมากมาย

การแสดงบนเวที ศิลปิน นักร้อง 

นักแสดง ตลก ดนตรี การแสดง

ผลงานการออกร้านและนิทรรศการ

ของหน่วยงานในเขตพื้นที่

การคืนความสุขให้ผู้มาเที่ยวชม

ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย

 

ใ น วั น จั ด กิ จ ก ร ร ม
การแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์ 

การแสดง Jouny To The Jungle

ของขวัญ  อาหาร  เครื่องดื่ม  เป็นต้น

ซุ้มถ่ายภาพสวย ๆ ภายในสวนสัตว์ 

งานแต่งงานสิงโตขาวตัวแทนเจ้าบ่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี)  แต่งกับเจ้าสาวภาคตะวันออก (ชลบุรี)

ถ่ายรูปกับกลุ่มมาสคอตสัตว์ป่า

นิทรรศการ "ผลงานของพ่อหลวง”

ฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ป่าและเศรษฐกิจพอเพียง

 

คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์เชียงใหม่

 

 

กิจกรรมการให้อาหารสัตว์ ฟรี 9 จุด
- ส่วนจัดแสดงแกะ                                    
          
- ส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส

- ส่วนจัดแสดงสัตว์อัฟริกา
- Zoo kids Zone
- ส่วนจัดแสดงเสือ
- ส่วนจัดแสดงแรดอินเดีย
- ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน
- ส่วนจัดแสดงกวางต่างประเทศ
- ส่วนจัดแสดงช้างนกอีมู

กิจกรรมบันทึกความทรงจำ

ถ่ายภาพร่วมกับสัตวกิจกรรมการแสดงความสามารถของช้างแสนรู้กิจกรรมรับประทานอาหารฟรี โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดป่าจำกู่จังหวัดลำพูน กิจกรรมการแสดง       มาสคอทโชว์ กิจกรรมแจกนม จาก      องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กิจกรรมนิทรรศการ       จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมการจำหน่ายของที่ระลึกแพนด้า

 

คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์นครราชสีมา

 "ชม ชิม ช้อบ แชะ เช็ค ชิว ชิว”

 

ชม กิจกรรมชมสวนสัตว์ แสดงความสามารถของแมวน้ำแสนรู้น่ารัก จากแอฟริกาใต้       

ชิม กิจกรรมร่วมกันทำ ร่วมกันกิน

ช้อบ    กิจกรรมในการจัดซื้อสินค้า ผลิตผล และสินค้า Otop ราคาถูก จากผู้ผลิตโดยตรง กิจกรรม แจกบัตรสมนาคุณพิเศษ ให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อซื้อสินค้า(ช๊อบ)ในสวนสัตว์

แชะ กิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึก

(จัดทำซุ้มถ่ายภาพเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายภาพร่วมกัน)

กิจกรรม สัตว์ป่าพาเพลิน (ร่วมถ่ายภาพกับแมสคอส ตัวแทนสัตว์ป่าน่ารัก)

เช็ค     กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพ ตรวจฟัน และบริการตัดผม         

ชิว ชิว  กิจกรรมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม เชื่อมความสามัคคีปรองดอง

    กิจกรรมดนตรีสร้างความสุข      

กิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (EM)

กิจกรรม การลุ้นรางวัล "บัตรสโมสรผู้รักสวนสัตว์”

 

 

 

 

 

คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์สงขลา

ภาคบันเทิง

ชมการแสดงบนเวทีวงดนตรี

จากเจ้าหน้าที่ทหาร ๓ เหล่าทัพ

กิจกรรม

การแสดงผลงาน การออกร้านและนิทรรศการของหน่วยงานในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน การคืนความสุข   ให้ผู้มาเที่ยวชมภายในสวนสัตว์สงขลาได้รับสิทธิพิเศษมากกมายในวันจัด              
กิจกรรม เช่น การแสดงความสามารถสัตว์ ของขวัญของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น

การจัดนิทรรศการของสวนสัตว์สงขลา

 

 

คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ขอนแก่น

 

 

ภาคกิจกรรม

กิจกรรมดนตรีในสวน

กิจกรรมนักท่องเที่ยวถ่ายภาพกับมาสคอร์ต

กิจกรรมเบิ่งแหยงสัตว์ป่า กินข่าวภาเดียวกัน

กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ เช่น การตกหมี การโชว์ให้อาหารแมวน้ำ การตกเสือ การตกสิงโต

กิจกรรมการเที่ยวชมสัตว์ป่าสงวนและสัตว์นานาชนิด

กิจกรรมขี่ม้าถ่ายรูป

 

ภาคนันทนาการ

สวนน้ำสันทนาการและ

การท่องเที่ยว

การจัดซุ้มสำหรับถ่ายภาพบริเวณทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่น

การให้อาหารกวางบริเวณส่วนแสดง ทุ่งแสนกวาง

การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ป้อนอาหาร สัมผัสแรดขาว

อย่างใกล้ชิด

กิจกรรมแจกน้ำดื่มฟรี

 

คืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์อุบลราชธานี

 

 

กิจกรรม

การแสดงพื้นบ้าน โปงลาง จากโรงเรียน60 พรรษาพิทยาคม

การแสดงดนตรี การแสดงโชว์ขี่ม้า ควงแส้

การแสดงมาสคอตพาเพลิน

กิจกรรม "กินข้าวฮ่วมพา กินปลาฮ่วมต้อน”

กิจกรรมเพ้นท์หน้ารูปสัตว์  รับของที่ระลึก เป็น กระติ๊บข้าวรักษ์โลก

บริการแจกอาหาร (พื้นบ้าน) และเครื่องดื่ม  

รับประทานอาหารพร้อมชมการแสดงบนเวที ซึ่งอาหารจะจัดเป็นซุ้ม ผู้ร่วมงานสามารถเดิน รับอาหารได้ตามอัธยาศรัย ซึ่งจะมีจุดนั่งรับประทานอาหารบริเวณด้านหน้าเวที

คืนสุขทันที เที่ยวฟรีโครงการคชอาณาจักรสุรินทร์

 

ภาคบันเทิง

การแสดงดนตรี  โดย มว.คย.จทบ.ส.ร. (ตร.ภ.จว.ส.ร.,กก.ตชด.๒๑)

เต้นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

เต้นท์โครงการพระราชดำริ ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้

เต๊นท์เครื่องดื่ม, อาหาร อบต.กระโพ  /โครงการคชอาณาจักร

เต๊นท์กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ร้อย.ชป.จทบ.ส.ร.

เต๊นท์ทหารของประชาชน ร.๒๓ พัน.๓

เต้นท์เรารักพระเจ้าอยู่หัว นพค.๕๔

เต้นท์ ธกส. พบพี่น้องชาวนา  ธกส.สาขาสุรินทร์

ชมนิทรรศการโครงการคชอาณาจักรประกอบด้วย "เปิดมุมมองส่องช้างไทย” หมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกกิจกรรมสัตว์เลื้อยคลาน ,สัตว์แสนรู้ , การแสดงช้าง แจกพันธุ์หญ้าเนเปียร์ (อาหารช้าง)  ให้หมู่บ้านช้าง จำนวน  ๒๒๑ เชือก 

พิธีบายศรีสู่ขวัญประชาชน-ชุมชนหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุด     ในโลก  โดยหมอช้าง (ม่ออาเจียง)  และการ

แสดงรำอวยพรคืนความสุขให้ประชาชนโดยนักเรียนโรงเรียนช้างบุญ

กิจกรรมการผัดหมี่  ส้มตำ  ขนมไทย  ชาวไทยกวย   กลุ่มแม่บ้านตากลาง ต.ประโพ อ.ท่าตูม จ. สุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode