กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

วันที่ 8 ก.ค. 2557 )
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย 110 โฮมสเตย์ที่ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ ชิงเงินรางวัล 100,000 บาทสำหรับภาพถ่ายผ่านเสนส์ และเงินรางวัล 5,000 บาท สำหรับภาพถายผานมือถือ ในหัวข้อ "ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์" 

เปดรับสมัครและส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2557

เงินรางวัล
รางวัลประเภทภาพถายผานเลนส 
รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

รางวัลประเภทภาพถายผานมือถือ 
รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดกติกา ใบสมัคร และรายชื่อ 110 โฮมเสตย์ ได้ที่ http://newdot2.samartmultimedia.com/home/details/11/0/23218 (ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ด้านล่างของหน้าเว็บ) หรือ www.tourism.go.th

หมายเหตุ : ประเภทภาพถ่ายผ่านมือถือ สามารถส่งผลงานเข้าร่วม ได้ที่หน้าแฟนเพจ Home Stay Standard Thailand  https://www.facebook.com/HomeStayStandardThailand
ข่าวโดย: โครงการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทยเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode