กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
HIV หลีกเลี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดได้ หากมีความรู้และทักษะในการป้องกัน

วันที่ 7 ก.ค. 2557 )
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ตรวจเอชไอวี   (VCT DAY) ต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม 2557

               นายชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจ  เอชไอวี ต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อสร้างความตระหนักในทุกกลุ่มประชากร ให้เห็นความสำคัญของการทราบสถานะ การติดเชื้อเอชไอวี เพื่อได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับ เอชไอวี/เอดส์ สามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเอชไอวี ลดความกังวลใจและพร้อมรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และรับทราบผลการตรวจ รวมทั้งมีความรู้และทักษะในการป้องกัน การดูแลรักษาสุขภาพ และมีแนวทางแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากโรคเอดส์   พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  ประโยชน์ของการที่ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อ ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวี ,  การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ประโยชน์ของการรู้เร็วรักษาเร็ว ทั้งต่อตนเองและครอบครัว เพราะในปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถลดช่วงของระยะ window period ได้ หากเป็นกรตรวจ anti-HIV ระยะ window period จะอยู่ที่ 4 สัปดาห์ (ข้อมูลจาก แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2557),  ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี, บริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบทราบผลการตรวจภายในวันเดียว (Same day reult) และ ช่องทางการติดต่อการรับการปรึกษา และข้อมูลสิทธิประโยชน์ ในการรับการตรวจและการรักษาฯลฯ  

                  HIV สามารถหลีกเลี่ยงได้และป้องกันได้ หากท่านมีความรู้และทักษะในการป้องกัน การดูแลรักษาสุขภาพ การขอรับคำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สามารถประเมินพฤติกรรมเสียงต่อการรับและถ่ายทอดเอชไอวี ลดความกังวลใจ และสามารถนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่บริการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก อันจะมีผลให้ลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่  ลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์ และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ   "มาร่วมกันรณรงค์ และใส่ใจให้ทุกเพศทุกวัย ห่างไกลจากเอดส์กันค่ะ”

                                       ...................................................................................................................

นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

ข่าวโดย: จิตธิมา  รัตนสุนทร นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

           ช่วยราชการ ส.ปชส.นนทบุรี

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode