กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นนทบุรี ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 7 ก.ค. 2557 )
 

          จังหวัดนนทบุรี ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติของประจำปี ๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เรียบร้อยแล้ว

               นายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้มีคำสั่งที่ ๔๒๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดทูนพระคุณแม่ผู้มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว ตามหลักเกณฑ์ที่       สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการพิจารณาคัดเลือกดังนี้

               ๑. แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ ได้แก่

                   ๑.๑. นางบุญธรรม แซ่ซิ้ม อายุ ๘๑ ปี ประเภทแม่ที่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรเสนอโดย ที่ว่าการอำเภอไทยน้อย

                    ๑.๒. นางพรรษชล  บุญคง อายุ ๕๒ ปี แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เสนอโดย ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

               ๒. แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำอำเภอ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้แก่

                    ๒.๑ นางเยาวลักษณ์  วันชาญเวช อายุ ๗๔ ปี  ประเภท แม่ที่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร เสนอโดย ที่ว่าการอำเภอบางกรวย

                    ๒.๒ นางบัว   กิติเวชกุล  อายุ ๘๐ ปี ประเภท แม่ที่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร เสนอโดย ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

 

              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีและเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับทุกท่าน จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ..............................................................................................

 

 

นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

ข่าวโดย: จิตธิมา  รัตนสุนทร

           นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ช่วยราชการ ส.ปชส.นนทบุรี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode