กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 7 ก.ค. 2557 )
 

จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่ 8 สิงหาคม 2557  ณ วัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

       นายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิม       พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12สิงหาคม 2557  โดยมีกำหนดการทอดผ้าป่าสมทบทุน- ของแผ่นดิน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557   ณ วัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ดังนี้.-

         -เวลา 13.00 น.  ส่วนราชการต่าง ๆ คณะกรรมการทอดผ้าป่า แขกผู้มีเกียรติและประชาชนทุกท่านพร้อมกัน ณ สถานที่จัดกิจกรรม (วัดคลองขวาง)

           -เวลา 13.30 – 14.30 น. เวทีเสวนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

            -เวลา 14.49  . ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียน แพ ถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

           -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีอาราธนาศีล      -ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล -พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กล่าวรายงาน  -ประธานในพิธี นำกล่าวคำถวายผ้าป่า  -ประธานฝายสงฆ์ พิจารณาผ้าป่า จำนวน รูป  –ประธานถวายจตุปัจจัย -กรวดน้ำ.....รับพร -กิจกรรมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน -กิจกรรมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - ประธานให้โอวาทผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เป็นอันเสร็จพิธี

         สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถส่งเงินสมทบได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดนนทบุรี   ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 (อาคารหลังเดิม) ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 0-2580-0704

................................................................................................


นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

ข่าวโดย: จิตธิมา รัตนสุนทร นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

           ช่วยราชการ ส.ปชส.นนทบุรี

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode