กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมานีจัดโครงการอบรมมารยาทไทย จังหวัดปทุมธานี ปี 2557 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถถ่ายทอดมารยาทไทยและศาสนาพิธี ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนในสถานศึกษา

วันที่ 7 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมานีจัดโครงการอบรมมารยาทไทย จังหวัดปทุมธานี ปี 2557 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถถ่ายทอดมารยาทไทยและศาสนาพิธี ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนในสถานศึกษา

          วันนี้ (7 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมมารยาทไทย จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมจงกลพรหมพิจิตร  โรงเรียนปทุมวิไล  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครู อาจารย์ และคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี อำเภอ ตำบล จำนวน 100 คน    

         นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ กล่าวว่า โครงการอบรมมารยาทไทย เกิดขึ้นโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรดำเนินงานวัฒนธรรม และมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้บุคลากรทางการศึกษาและเครือข่ายสภาวัฒนธรรมมีบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ในส่วนของมารยาทไทย ศาสนพิธี ให้แก่ เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป   ได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการอบรมมารยาทไทย จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2557

กิจกรรม ได้แก่ การบรรยายพิเศษเรื่องการรักษาเอกลักษณ์ของชาติและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  วิทยากร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่องศาสนพิธี  วิทยากรจากกรมการศาสนา  การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องมารยาทไทย วิทยากรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดอบรม ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode