กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ความคืบหน้าของสำนักงาน ป.ป.ช.นครปฐม

วันที่ 2 ก.ค. 2557 )
 
นายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีการแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่เนื่องจากปัญหาทางด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นปัญหาของทุกคนในชาติ ดังนี้จะต้องมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการจัด EVENT ตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในวันสำคัญ สำหรับแผนงานจะต้องดำเนินการในอนาคตข้างหน้าก็คือ การจัดกิจกรรมในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการทุจริต การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นในวันที่ 6 กันยายน 2557 โดยขอความร่วมมือหอการค้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซึ่งในนครปฐมมีกว่า 130 แห่ง ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด ช่วยกันติดป้ายไวนิลรณรงค์ซึ่งข้อความ คืนความสุขให้คนในชาติ อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในแผ่นดิน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่จะต้องจัดทำในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล9 ธันวาคม 2557 และกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ส.ป.ป. ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะต้องมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐมยังได้จัดทำสื่อในรายการผ่านทางเคเบิลทีวี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของการโกงชาติบ้านเมือง ที่สำคัญจะมีกรรมการ ป.ป.จ.ของจังหวัดนครปฐมทั้งสามท่านเป็นฟรีเซนเตอร์ จึงขอให้ชาวนครปฐมได้ติดตามความคืบหน้าต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode