กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บพรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันที่ 7 ก.ค. 2557 )
 

จังหวัดขอนแก่นเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เกิดความสมานฉันท์ในชาติ

            นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น อำเภอพระยืน จ.ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 45 เมื่อปี 2518 สำหรับบ้านโคกใหญ่ มีราษฎรอาศัยอยู่ 211 หลังคาเรือน รวม 1,232  คน    สมาชิก พอ.สว.ที่เป็นแบบอย่างของความสามัคคี เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมวันนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ขอนแก่น ไปที่โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น อำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน      สืบเนื่องด้วยที่ สมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการรักษาพยาบาลในท้องถิ่นทุรกันดานหรือที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมาศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. สำหรับการออกหน่วยในครั้งนี้จุดประสงค์คือต้องการให้บริการประชาชนด้านการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เเละจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี ตลอดจนเป็นการตรวจเยี่ยมประชาชนของแต่ละหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิ พร้อมกันนี้ จังหวัดขอนแก่นยังได้จัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"ซึ่งกำหนดที่จะออกหน่วยทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ ที่ประชาชนเดือดร้อน และมีความต้องการที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางส่วนราชการเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ยังเน้นงานด้านการบริการประชาชน หรือหากิจกรรมที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริงตามหลักการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

อีกทั้งต้องการเน้นย้ำให้ประชาชนเกิดความสมานฉันท์ในชาติ ปราศจากความแตกแยกของประชาชนในชาติ

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 7 มิย 57
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode