กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดชัยภูมิ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 4 ก.ค. 2557 )
 

จังหวัดชัยภูมิ  ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

          วันนี้ (4 ก.ค.) เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์  สาธิตสมิตพงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   พล.ต.มารุต  ลิ้มเจริญ  ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำจังหวัดชัยภูมิ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ   

            จังหวัดชัยภูมิ ได้เกิดภาวะฝนหยุดตกมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2556  ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง
เป็นเหตุให้ในบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค  พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็น
วงกว้าง  จังหวัดจึงได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 16 อำเภอ  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยให้ได้รับการช่วยเหลือ  ซึ่งขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว 15 อำเภอ ยังคงเหลือ 1 อำเภอ ได้แก่อำเภอภูเขียว  ดังนั้น เพื่อให้การจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้มีน้ำใช้พอเพียง  จังหวัดชัยภูมิ   จึงขอความร่วมมือเกษตรกรไม่เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทานและงดปลูกข้าวนาปรับนอกเขตชลประทาน และให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น ข้าวโพดหลังทำนา ถั่วลิสง และถั่วเหลือง แทนการปลูกข้าว เพื่อลดการใช้น้ำจากการทำเกษตร และมีน้ำเพียงพอจากการทำเกษตร ตลอดฤดูกาลผลิตต่อไป และให้เกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและให้ความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์ในฤดูแล้งอย่างถูกวิธี  นอกจากนี้ จังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ที่ห้องปกครองส่วนท้องถิ่น  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

..................................................................................
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode