กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 2 ก.ค. 2557 )
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
 

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยภูมิ

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งจังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดให้มีศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของจังหวัด  เป็นศูนย์กลางการประสานการปฏิบัติงานกับคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ สร้างความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา  อำนวยความสะดวกและสนองความต้องการสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และข้อร้องเรียน แก่ประชาชน  โดยประชาชนสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า)  ชั้น 2  หมายเลขโทรศัพท์ 044-816532-3 โทรสสาร 044-817833  หรือทางเว็บไซต์ www.cpm.go.th

.........................................................................................

จรุงจิต  ฝางชัยภูมิ  ข่าว/ส.ปชส.ชัยภูมิ
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode