กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช ร่วมกับ 17 สถาบันอุดมศึกษา ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการตรวจสอบการลงทะเบียน งานวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราสุทธิ์

วันที่ 2 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 386 คน)
 
ราชภัฏโคราช ร่วมกับ 17 สถาบันอุดมศึกษา ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการตรวจสอบการลงทะเบียน งานวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราสุทธิ์
 
 

ราชภัฏโคราช ร่วมกับ 17 สถาบันอุดมศึกษา ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการตรวจสอบการลงทะเบียน
งานวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราสุทธิ์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลงทะเบียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราสุทธิ์ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานร่วมลงนาม ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จำนวน 17 สถาบัน ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้เข้าร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว โดย รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้ร่วมลงนาม
ทั้งนี้ การจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการตรวจสอบและป้องกันการลักลอกผลงานวรรณกรรม และเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้นิสิต นักศึกษา มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่นด้วย
 
**********************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode