กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ปตท. สืบสานงานอนุรักษ์ “ค่ายเยาวชนก๋องปู่จา” ต่อเนื่องปีที่ 12

วันที่ 2 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 411 คน)
 
ปตท. สืบสานงานอนุรักษ์ "ค่ายเยาวชนก๋องปู่จา” ต่อเนื่องปีที่ 12
 

ปตท. สืบสานงานอนุรักษ์ "ค่ายเยาวชนก๋องปู่จา” ต่อเนื่องปีที่ 12

เช้าวันนี้ (2 กรกฎาคม 2557) นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา” ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2557 ณ คลังปิโตรเลียมลำปาง ปตท. และ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง โดย นายไชยันต์ ปราบนคร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ร่วมกับจังหวัดลำปาง และ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัด "โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 12” ขึ้น เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ให้คงอยู่คู่กับชาวลำปางอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ประเพณีการตีก๋องปู่จาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้คัดเลือกเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 91 คน จาก 13 อำเภอ เข้าร่วมเรียนรู้ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและครูภูมิปัญญาให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการตีก๋องปู่จา การเข้าฐานฝึกปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผลการฝึกตีก๋องปู่จาเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในแก่นแท้ของรากฐานประเพณีตีก๋องปู่จาอีกด้วย
โครงการ "ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา” จัดขึ้นต่ออย่างเนื่องเป็นปีที่ 12 นับเป็นการดำเนินงานที่ ปตท. ภาคภูมิใจและตั้งใจสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเก่าแก่ที่ควรฝากไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดลำปางให้คงอยู่คู่กับชาวลำปางสืบต่อไป
"นอกจากการอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปู่จาแล้ว ปตท. ยังได้มีส่วนร่วมกับชาวลำปางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือน และโครงการมอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ปตท. ในการเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศตลอดมา โดยล่าสุด คลังปิโตรเลียมลำปาง ปตท. ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานระดับประเทศประจำปี 2557 อีกด้วย” นายไชยันต์ฯ กล่าวในตอนท้าย
__________________
โทรศัพท์ 02 537 1831 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปตท.
โทรสาร 02 537 2171 2 กรกฎาคม 2557
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode