กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การฝึกอบรม 1 ตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยOTOS ขอนแก่นสร้างความสุขให้ประชาชน

วันที่ 1 ก.ค. 2557 )
 

                 การฝึกอบรมโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย”  OTOS จังหวัดขอนแก่นสร้างความอุ่นใจให้พ่อแม่พี่น้อง

                 ประชาชน อันจะเป็นการคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชน

           นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย” (One Tambon One Search and Rescue Team : OTOS) จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมค่ายลูกเสือพันธวาศิษฎ์ บ้านหนองหลุบ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน อันจะเป็นการคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนได้ด้วยอีกทางหนึ่ง.

          นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสำนักงานปภ.จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการฝึกอาสามัครในโครงการ 1ตำบล1ทีมกู้ชีพ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาบุคลากรและสร้างทีมกู้ภัยประจำตำบลให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการค้นหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นใจ และเป็นการทบทวนความรู้เดิมให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจัดตั้งมาแล้ว ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น สามารถนำส่งสถานบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย   คำนึงถึงเหตุการณ์ภัยต่างๆในปัจจุบันมีแนวโน้วสูงขึ้นจึงจะเป็นการดีหา ในแต่ละตำบลจะมีที่มกู้ชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจนชำนาญปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุกๆตำบล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน อันจะเป็นการคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนได้ด้วยอีกทางหนึ่ง. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร สมาชิก อพปร. และเครือข่ายปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 40 คน  ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ในทุกๆปีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือจากการกระทำของมนุษย์นำมาซึ่งความสูญเสียงบประมาณของประเทศ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจำนวนมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยนโยบายด้านหนึ่งคือการสร้างทีมมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ หรือที่เรียกว่าทีม "ทีมกู้ชีพกู้ภัย

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode