กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ม.ราชภัฏโคราช ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 22 มิ.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่นที่ 18)ประจำปี การศึกษา 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธาน ในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และให้แง่คิดในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การลงทะเบียน และระบบประเมินผล โดยอาจารย์ยศพร การงาน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การบรรยายเรื่องการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบรรยายเรื่องการใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ การบรรยายเรื่องความปลอดภัยและการจราจรในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และการบรรยายเรื่องงานกิจการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน ทั้งนี้ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นแก่นักศึกษา ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีความสำคัญต่อการปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และทางมหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่นที่ 18) ในวันที่ 6 กรกฎาคม2557 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงวิธีการลงทะเบียนที่ถูกต้องสามารถนำมาใช้ในการลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษา การดูเกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียนได้อย่างถูกต้อง และทางมหาวิทยาลัยจะทำการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่19 กรกฎาคม 2557เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode