กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
มรภ.อุดรธานีปลื้มมหาวิทยาลัยปักกิ่ง บินตรงดูงาน

วันที่ 13 พ.ค. 2554 )
seksun
 
มรภ.อุดรธานีปลื้มมหาวิทยาลัยปักกิ่ง บินตรงดูงาน
      นำคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ กว่า 20 คนขอดูงานมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเอเชีย วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ชี้เด่นด้านเศรษฐศาสตร์ เปิดสอน 42 คณะ มีหอสมุดใหญ่ที่สุดในเอเชีย
      อาจารย์สุพจน์ สกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดเผยว่า การศึกษาดูงานด้านวิทยาการจัดการครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ว่ามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับคณะวิทยาการจัดการต่อไป คณาจารย์ที่เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 21 คน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นอย่างดี
       ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เปิดเผยว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน จึงเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในครั้งนี้โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมจำนวน 4 คนประกอบด้วย ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร อาจารย์สุพรรษา วงศ์กัลยา และอาจารย์อัจฉรา ศักยเศรษฐ์ ซึ่งคาดว่าจะนำความรู้ สิ่งใหม่ ๆ ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของทางสาขานิเทศศาสตร์ต่อไป
       สำหรับมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยรวมของรัฐที่มีชื่อดังในทั่วประเทศจีน เนื่องจากการ เรียนการสอนและการวิจัยศึกษาทางวิชามนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีระดับสูง มหาวิทยาลัยปักกิ่งสถาปนาขึ้นเมื่อปี 1898 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีประวัติยาว นานที่สุดในประเทศจีน หลังจากได้รับการพัฒนาเป็นเวลา 100 ปี ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยปักกิ่งมีแผนก มนุษยศาสตร์ แผนกวิทยาศาสตร์สังคม แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสารสนเทศและ วิศวกรรมศาสตร์และแผนกแพทย์ศาสตร์ มี 42 คณะและ 216 สถาบันตลอดจน โรงพยาบาลในสังกัด 18 แห่ง วิชาภาษาจีน ภาษาฝ่ายตะวันตก ประวัติศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยปักกิ่งมีชื่อดังมากในประเทศจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาทำปริญญาตรีและอนุปริญญารวม 15,000 คน นักศึกษาทำปริญญาโทและปริญญาเอก 12,000 คน ทั้งยังมีนักศึกษาชาวต่างชาติอีกจำนวนมาก หอสมุดของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode