กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ยาเสพติด
จังหวัดตาก จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๕๕๗

วันที่ 26 มิ.ย. 2557 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
            วันนี้ (๒๖ มิ.ย.๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอกิตติคุณ ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
            ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการเอาชนะยาเสพติด โดยให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลังความสามัคคีของคนในชาติ ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ควบคุมพื้นที่เสี่ยงที่เป็นปัจจัยต่อเด็กและเยาวชน
             ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวอีกว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้นิทรรศการ และกิจกรรมการแสดงเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ การมอบโล่เกียรติคุณให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงานดีเด่นและหน่วยงานสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณีอีกด้วย
 
 
 
 
                       ---------------------------------------------------เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode