กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ยาเสพติด
ทหารร่วมปลุกจิตสำนึกในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนปทุมวิไล

วันที่ 26 มิ.ย. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ทหารร่วมปลุกจิตสำนึกในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนปทุมวิไล

 

             วันนี้ (26มิย57) เวลา  9.30น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายธีรวุฒิ  ศิริวรรณ) เปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2557)จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล โดยมีขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากศาลากลางหลังเก่า เคลื่อนเข้ามาในโรงเรียนปทุมวิไล  อีกทั้ง ก่อนพิธีเปิด ได้มีหน่วยงานทหารร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน 2557) จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด และมุ่งเน้นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เริ่มขบวนที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า)เคลื่อนขบวนไปยังโรงเรียนปทุมวิไล หน่วยงานทหารร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดการกล่าวปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การมอบใบประกาศมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ การมอบโล่เกียรติยศให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และการจัดแสดงนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงของนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode