กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
ปทุมธานี ประชุมผู้ประกอบการนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในจังหวัดปทุมธานี ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ของ คสช.

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ปทุมธานี ประชุมผู้ประกอบการนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในจังหวัดปทุมธานี ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ของ คสช.

 

          วันนี้(25 มิถุนายน 2557) เวลา 09.30 น. นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดการประชุมชี้แจงสถานประกอบการกิจการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ระยะที่ 1 เป็นการชั่วคราว ของ คสช. และมอบนโยบายให้ผู้ประกอบการนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ   ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี    โดย พอ.พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสูอากาศยานที่ 2 (ผบ.ปตอ.2)  พอ.ต่อคุณ ภักดีชนก รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ปทุมธานี (รอง ผอ.กอ.รมน.)และ นายเรืองยศ ดีวกุล จัดหางานจังหวัดปทุมธานี   ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ผู้ประกอบการและนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน กว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม

 

                       การประชุมชี้แจงสถานประกอบการกิจการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ระยะที่ 1 เป็นการชั่วคราว ของ คสช. มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. คสช.ไม่มีนโยบายเร่งรัดจับกุมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวตามที่ปรากฏเป็นข่าว  2.ให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง จัดทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลให้ครบถ้วน โดยแยกแรงงานผิดกฎหมายและถูกกฎหมายให้ชัดเจน ส่งบัญชีรายชื่อให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ภายในวันที่ 11 กรกาคม 2557

 3.สำหรับนายจ้างที่ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ให้ยื่นแบบหนังสือความต้องการแรงงานสัญชาติกัมพูชา ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว เพื่อนายจ้างจะได้ไปรับแรงงานต่างด้าว ณ จังหวัดที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จตามความต้องการนายจ้าง (จังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้วและจังหวัดสุรินทร์) เปิดรับแจ้งความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557  และ 4. ให้ผู้ประกอบการ/นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ซึ่งแรงงานต่างด้าวต้องทำงานตามประเภท หรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่ หรือสถานที่ตามที่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยน หรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่ หรือสถานที่ทำงานต้องได้รับอนุญาต ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ  ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำงานอาชีพ กรรมกร และผู้รับใช้ในบ้านเท่านั้น อีกทั้ง หากผู้ประกอบการหรือประชาชนในจังหวัดปทุมธานี มีปัญหาจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวและเรื่องอื่น ๆ แจ้งได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คสช. จังหวัดปทุมธานี  และที่สำนักงาน กอ.รมน. ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode