กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ขอเชิญชวน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 24 มิ.ย. 2557 )
 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2557 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจาก นายวินัย คีตะโกเศส เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งเสริมสร้างจาตสำนึกให้กับเยาวชนในการมีส่วนร่วมจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย  ในการนำของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งการประกวดในครั้งนี้ออกเป็น 3  ประเภท คือ   1.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ มี  3 ระดับ  คือ

   - ระดับประถมศึกษา

   - ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)

   - ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.)

2.ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

3. ประเภทการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Upcyling)  (ในข้อนี้ ส่งผลงานเข้า

ประกวดในระดับประเทศได้ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในเดือน กรกฎาคม 2557)   การประกวดทั้ง 3 ประเภท ผู้ชนะเลิศในระดับประเทศจะได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   การพิจารณาตัดสินการประกวด มีทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดพร้อมข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ภาพถ่ายผลงานไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีและดาวโหลดใบสมัครได้ที่   WWW.deqp.go.th   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2580 0727-8

.....................................................................................................................................................................................

 

ข้อมูล:   สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

ข่าวโดย: นางจิตธิมา  รัตนสุนทร                  
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode