กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ขอเชิญส่งชื่อเด็กนักเรียนยากจน ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) รับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท

วันที่ 22 มิ.ย. 2557 )
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
 
ขอเชิญส่งชื่อเด็กนักเรียนยากจน ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
รับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท
สนับสนุนทุนการศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง 

โดยผู้ที่สนใจเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากและความยากจนของเด็กนักเรียนและครอบครัว พร้อมรูปถ่าย และที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โดยมีครู หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน หรือข้าราชการ เซ็นต์รับรองว่าเป็นเรื่องจริงมาด้วย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.ictforall.org)

ส่งมาที่ นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรม ICT for All
ตู้ ปณ. 2 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10401
หรือทางอีเมล info@ictforall.org (หมดเขตวันที่ 31 กรกฎาคม 2557)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08-1261-0726
ชมรม ICT for All จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวมีความอัตคัดและทุกข์ยากมากที่สุด
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในวันที่ 9 สิงหาคม 2557
ทางเว็บไซต์ www.ictforall.orgเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode