กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
นิวริม ฟาร์มาซูติคอลส์ เผยผลบวกจากการใช้ยา Circadin(R)

วันที่ 21 มิ.ย. 2557 )
IQML
 
เทล อาวีฟ, อิสราเอล--19 มิ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

          บริษัท นิวริม ฟาร์มาซูติคอลส์ (Neurim Pharmaceuticals) เปิดเผยถึงผลลัพธ์ที่เป็นบวกในการศึกษาตัวอย่างจากการทดลองควบ

คุมการใช้ยาที่ไม่มีฤทธิ์ทางยาหรือยาหลอกในเชิงคลินิกแบบสุ่มเฟสที่ 2 เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้ยา

Circadin(R) (เมลาโทนิน ขนาด 2 มก.ที่มีจำหน่ายมาอย่างยาวนาน) เพื่อกำหนดมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ การศึกษาดัง

กล่าว ซึ่งเปิดเผยใน Clinical Interventions in Aging Journal แสดงให้เห็นถึงผลผลัพธ์เชิงบวกของตัวยาในด้านประสิทธิภาพในการจดจำ

และการนอนหลับอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

          (รูปภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140618/689486)

          "ได้มีการลดระดับของเมลาโทนินในผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ก่อนที่จะเข้าสู่การทดลองในเชิงคลินิก เนื่องจากเมลาโทนินมีความ

สำคัญต่อคุณภาพของการนอนหลับที่ดี และเนื่องจากคุณภาพของการนอนหลับที่อยู่ในระดับต่ำในช่วงไม่นานมานี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

อัลไซเมอร์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตรวจสอบว่าการเพิ่มฮอร์โมนที่ขาดหายไปจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ และผลลัพธ์ดังกล่าวมีส่วน

เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นหรือไม่” ดร. ทาลี เนียร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการทดลองเชิงคลินิกของนิวริม ฟาร์มาซูติคอลส์ กล่าว

          ในการศึกษาดังกล่าว ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จำนวน 80 รายจะถูกแบ่งกลุ่มตามผลการวินิจฉัย ซึ่งมีตั้งแต่ระดับอ่อนไปจนถึงปานกลาง

ซึ่งมีทั้งแบบมีอาการนอนไม่หลับและไม่มีอาการ และได้รับการรักษาตามมาตรฐาน (ได้รับสารยับยั้งเอ็นไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสทั้ง

ชนิดที่มีและไม่มีตัวยา Memantine) โดยจะได้รับการสุ่มให้รับยา Circadin(R) โดยไม่รู้ตัวทั้งผู้ทำการศึกษาและผู้ป่วย (double-blind)

เป็นจำนวนถึง 2 มก. หรือการใช้ยาที่ไม่มีฤทธิ์ทางยาหรือยาหลอกทุกคืนเป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์ รายงานระบุว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

ด้วย Circadin(R) เป็นระยะเวลา 6 เดือนมีประสิทธิภาพการจดจำที่ดีขึ้นอย่างมากกว่าการใช้ยาที่ไม่มีฤทธิ์ทางยาในการประเมินผลตาม

กิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน (Instrumental Activities of Daily Living: IADL) และการตรวจสอบภาวะทางจิตใจ (Mini Mental State

Examination: MMSE) โดยสเกลค่าเฉลี่ยในการจดจำของผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ (Assessment Scale – Cognition: ADAS-Cog) ไม่มี

ความแตกต่างกันในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม ประสิทธิภาพการนอนหลับจากการประเมินโดยดัชนีคุณภาพการนอนหลับพิทท์สเบิร์ก (Pittsburgh

Sleep Quality Index: PSQI) Component 4 ยังพบการปรับตัวที่ดีขึ้นในการใช้ยา Circadin(R) ในการทดลองในผู้ป่วยกลุ่มย่อยเป็นโรค

นอนไม่หลับด้วยพบว่า มีผลลัพธ์ของการรักษาด้วย  Circadin(R) ที่ดีขึ้นอย่างมากและมีความหมายอย่างยิ่งในเชิงคลินิกเมื่อเทียบกับการ

ใช้ยาที่ไม่มีฤทธิ์ทางยาด้วยวิธี IADL (p=0.032), MMSE (+1.5 เมื่อเทียบกับ -3 จุด, p=0.0177) ประสิทธิภาพการนอนหลับ (p=0.04),

และค่า ADAS-Cog โดยเฉลี่ยที่ (-3.5 เมื่อเทียบกับ +3 จุด, p=0.045) ซึ่งการรักษาได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี

          "เรารู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งกับข้อมูลที่เป็นบวก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยา Circadin(R) เป็น

เวลา 6 เดือนที่มีต่อการทำหน้าที่ของระบบการจดจำและการนอนหลับในกลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระดับอ่อนถึงปานกลาง การเผยแพร่ผล

การศึกษานี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นภายหลังการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการนอนไม่หลับและการสะสมโรคแอมีลอยด์ (Amyloid)

ที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ในสมอง” ศจ. ซีซาเพล ประธานเจ้าหน้าที่วางแผนของนิวริม ฟาร์มาซูติคอลส์ กล่าว "การศึกษาแสดงให้เห็นถึง

ความสำคัญของคุณภาพการนอนหลับที่ดีและกลไลของเมลาโทนินในการแก้ปัญหาทั้งความจำและการนอนหลับในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

ให้ดีขึ้น รวมทั้งได้เรียกร้องให้ความสำคัญกับกลไกดังกล่าวในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มากยิ่งขึ้น”

          เกี่ยวกับ Circadin

          Circadin(R) เป็นยานอนหลับชนิดใหม่ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการกำกับดูแลหลายหน่วยงานทั่วโลก เพื่อใช้รักษา

อาการนอนไม่หลับในระยะแรกของผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป การอนุมัติดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานผลลัพธ์ที่เป็นบวกของ Circadin ที่มี

ต่อคุณภาพของการนอนหลับ การนำไปสู่การนอนหลับ และการทำหน้าที่ของระบบในช่วงเวลากลางวันโดยที่ไม่ได้ลดประสิทธิภาพด้าน

การจดจำ

          เกี่ยวกับนิวริม ฟาร์มาซูติคอลส์

          บริษัท นิวริม ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด เป็นบริษัทค้นคว้ายาเกี่ยวกับประสาทวิทยาและผู้พัฒนาตัวยาเพื่อฟื้นฟูระบบสมองและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของสมอง ยา Circadin(R) ซึ่งเป็นยาตัวแรกที่ได้รับการรับรองของนิวริมมีจำหน่ายในกว่า 40 ประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ก้าวหน้า

ของนิวริมประกอบไปด้วยยาเมลาโทนินชนิดเม็ดที่มีจำหน่ายมาอย่างยาวนานสำหรับอาการนอนไม่หลับในเด็กและ Piromelatine สำหรับ

ปัญหาในการนอนหลับและโรคอัลไซเมอร์

          รายละเอียดในการติดต่อ:
          ดร. เอราน เชนเกอร์ (Dr. Eran Schenker)
          อีเมล: Erans@Neurim.com
          โทร: +972-3-768-4914

          แหล่งข่าว: นิวริม ฟาร์มาซูติคอลส์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode